Hoe ver ben je in je ontwikkeling?

De CosmoPolitieke Coöperatie wordt momenteel opgericht. Het is gebaseerd op:

Onze lokale pilotgroep wordt opgericht in Lille (Frankrijk) en test de processen die nodig zijn om een lokale groep te ondersteunen.

Onze software en juridische infrastructuur wordt de komende maanden verder ontwikkeld:

  • onze wettelijke statuten, die de hier beschreven algemene ideeën ten uitvoer brengen. Onze statuten staan onder de laatste revisie van een advocaat

  • een software voor transitieve stemmingen, LiquidFeedback genaamd, die zal worden geïmplementeerd om het Bureau te controleren.

  • aanvullingen op de KuneAgi-software, zodat het alle strategische beslissingen mogelijk maakt die verder gaan dan de voorstellen voor het overheidsbeleid die momenteel worden uitgevoerd.

We zijn momenteel bezig een pan-Europese groep van oprichters bijeen te brengen om onze Europese coöperatieve vennootschap met volledige wettelijke erkenning in de hele Europese Unie op te richten en onze activiteiten te starten.

De sitemanager van de site CosmoPoliticalCoop.site is Sergio Arbarviro. Sergio Arbarviro is een pseudoniem. Hij is per e-mail te bereiken op zijn adres, dat de volgende structuur heeft: <gegeven naam>.<familienaam>@kuneagi.org. Zijn echte naam en adres zijn beschikbaar voor de wetshandhavingsinstanties bij de webhoster Gandi (Frankrijk).