Hoe we samen handelen

In elke menselijke gemeenschap van samenwerkende mensen is samenwerking nodig. Deze samenwerking is gebaseerd op gemeenschappelijke veronderstellingen over wat men van elkaar mag verwachten, wie de leiding heeft om wat te doen of te beslissen, en hoe men zich efficiënt met elkaar kan gedragen, terwijl men rekening houdt met elkaars gevoelens, overtuigingen en emoties.

Onze Statuten en onze Code van Goed Gedrag leggen deze wederzijdse verwachtingen vast in een reeks gedetailleerde regels, waarvan de kenmerken hieronder worden verantwoord.

Democratie

De CosmoPolitieke Coöperatie heeft de keuze gemaakt om te werken met een ongekend niveau van deliberatieve en participatieve democratie, omdat democratie een ethische en morele waarde op zich is, en een middel om het welzijn en een hoogwaardigemotivatie van alle coöperanten te voeden. Deliberatieve en participatieve democratie is ook het legitieme streven van een bevolking in de EU waarvan het opleidingsniveau de afgelopen decennia enorm is gestegen en die steeds meer gefrustreerd raakt door de huidige processen van representatieve democratie.

Deliberatieve en participatieve democratie is ook het resultaat van een proces. Daarmee bedoelen we dat:

  • we overbruggen meningsverschillen op vreedzame wijze, door overleg over de te ondernemen acties;
  • we zorgen ervoor dat elke Cooperator een gelijke capaciteit heeft om deel te nemen aan het initiatief, de wijziging en de selectie van besluiten, en dat macht daardoor breed over alle Coöperanten wordt verdeeld - met behoud van ons vermogen om tijdig besluiten te nemen en af te dwingen.

Wij geloven dat een dergelijke deliberatieve en participatieve democratie mogelijk is op pan-Europese schaal - en zullen aantonen dat het werkt.

De ervaring leert echter dat er vele middelen zijn om de macht van een organisatie in een beperkt aantal handen te concentreren, zodat elk van deze middelen afzonderlijk moet worden voorkomen door expliciete regels.

Sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid

Dit gelijke vermogen van alle coöperanten om deel te nemen aan overleg en besluitvorming houdt ook rekening met de concrete economische en sociale levensomstandigheden van de coöperanten. Wij gaan er niet van uit dat coöperanten oneindig veel tijd of geld kunnen besteden aan onze activiteiten, zoals eindeloze discussies (on- of offline) - met name 's avonds laat - of fysieke bijeenkomsten - met name op afgelegen locaties in de Europese Unie.

Op dezelfde manier beperken we de milieu-impact van fysieke vergaderingen - specifiek in een transnationale context.

Om al deze redenen communiceren we en nemen we beslissingen op afstand, on-line en in niet-realtime.

Pan-Europees

De CosmoPolitieke Coöperatie is een pan-Europese organisatie, bestaande uit mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden, uit 27 lidstaten met verschillende historische ervaringen. Ons doel is om snel te groeien. Dit maakt de geleidelijke opbouw van een informele cultuur moeilijk.

We hebben 24 verschillende moedertalen, en toch willen we op voet van gelijkheid beraadslagen en besluiten nemen, waarbij we de ongelijkheden als gevolg van taal zoveel mogelijk willen beperken.

Onze regels zijn gedetailleerd en transparant, berusten op open-source software en garanderen een eerlijke transnationale communicatie

Om al deze redenen zijn onze regels zeer gedetailleerd, expliciet en duidelijk, op een detailniveau dat ongebruikelijk is, maar dat wij noodzakelijk achten. Onze ervaring is dat, zelfs wanneer niet elke coöperant alle regels in detail leest, het simpele feit dat we weten dat deze regels bestaan ons motiveert om ons coöperatief en democratisch te gedragen (net zoals we het Wetboek van Strafrecht niet in detail hoeven te kennen om in de samenleving voor elkaar te zorgen).

Op dezelfde manier steunt onze werking op een on-line technische infrastructuur die gemaakt is van transparante, open-source en vrije software, zodat elke geïnteresseerde persoon rechtstreeks kan controleren hoe de software werkt. Wij gebruiken de enige beschikbare software voor deliberatieve democratie, genaamd KuneAgi, aan de ontwikkeling waarvan wij sterk hebben bijgedragen.

Wij overwinnen ongelijkheden in transnationale communicatie als gevolg van taal door:

  • het ter beschikking stellen van geschreven communicatiemiddelen, waarop in eigen tempo kan worden gewerkt, en die compatibel zijn met geautomatiseerde vertaalhulpmiddelen die gratis kunnen worden gebruikt;
  • waar mogelijk en relevant gebruik maken van technische en kwantitatieve argumenten, die een universele taal opbouwen met beperkte afhankelijkheid van specifieke culturele achtergronden;
  • op lange termijn, promotie van Esperanto als een sociaal eerlijke en inclusieve transnationale communicatietaal, parallel aan het Engels.

Download een document waarin meer gedetailleerd de rechtvaardiging van onze regels.