Jak daleko jesteś w rozwoju?

Obecnie tworzona jest Spółdzielnia KosmoPolityczna. Jest oparty na:

Nasza lokalna grupa pilotażowa jest tworzona w Lille (Francja) i testuje procesy niezbędne do wsparcia lokalnej grupy.

Nasze oprogramowanie i infrastruktura prawna będą dalej rozwijane w ciągu najbliższych kilku miesięcy i będą obejmować:

  • naszych statutów prawnych, realizujących opisane tu ogólne idee. Nasz statut jest w trakcie ostatecznej rewizji prawnika.
  • oprogramowanie dla delegacji do głosowania przejściowego LiquidFeedback, które zostanie wdrożone w celu kontroli Prezydium
  • dodatki do oprogramowania KuneAgi, tak aby umożliwiało ono podejmowanie wszystkich strategicznych decyzji wykraczających poza aktualnie realizowane Propozycje Polityki Publicznej.

Obecnie gromadzimy ogólnoeuropejską grupę założycieli w celu stworzenia naszej spółdzielni europejskiej, która będzie w pełni uznawana przez prawo w całej Unii Europejskiej, oraz w celu rozpoczęcia naszej działalności.

Kierownikiem serwisu CosmoPoliticalCoop.site jest Sergio Arbarviro. Sergio Arbarviro to pseudonim. Można się z nim skontaktować przez e-mail na jego adres, który ma następującą strukturę: <nazwa nadana>.<nazwa rodzinna>@kuneagi.org. Jego prawdziwe nazwisko i adres są dostępne dla organów ścigania za pośrednictwem hostera internetowego Gandi (Francja).