De CosmoPolitieke Coöperatie steunt u

De CosmoPolitieke Coöperatie biedt u als coöperant een reeks trainingen en methodologische instrumenten ter ondersteuning van uw reflectie en uw democratische en vriendschappelijke beraadslaging met collega-coöperanten in een pan-Europese context.

Onze trainingen ter ondersteuning van pan-Europees democratisch overleg

Grondbeginselen van de democratie: publieke sfeer en democratische besluitvorming

(CosmoPolitieke Coöperatie, alle talen, collectieve cursus in 14 modules, gratis)

Het doel van deze cursus is dat de cursist democratie op een concrete manier ervaart, door deel te nemen aan rollenspellen, in groepen.

De cursus is opgebouwd rond de etymologie van twee sleutelwoorden: "republiek" en "democratie":

  • Democratie, of "macht van het volk", roept de vraag op naar de middelen om, direct of indirect, het grootst mogelijke deel van de betrokken menselijke en niet-menselijke entiteiten erbij te betrekken. Hoe kunnen we het politieke lichaam of de "demos" bepalen van mensen die gerechtigd zijn deel te nemen aan deze definitie? Welke concrete procedures en middelen moeten worden ingezet om ervoor te zorgen dat ieders stem daadwerkelijk wordt gehoord en in aanmerking wordt genomen?
  • De republiek, of "publieke zaak", stelt de vraag naar het voorwerp van het publieke optreden en van de uitoefening van de macht. Waarom moeten bepaalde handelingen in naam van het collectief worden besloten en zich aan iedereen opdringen, in plaats van privé, individueel en ongecoördineerd te worden ondernomen? Welke beslissingen zijn "publiek"? Waarom is dat zo?

Dit groepsleren is essentieel voor de pedagogie van de opleiding. Democratie gaat immers over beslissingen die door een collectief in naam van een collectief worden genomen. De vragen die het oproept kunnen alleen in een groep tastbaar worden gemaakt. Alleen voor zichzelf beslissen levert geen bijzondere moeilijkheden op.

In deze cursus is de discussiegroep ook de groep cursisten die samen deelnemen aan hetzelfde rollenspel.

Link naar een gedetailleerde beschrijving van de cursus: (de cursus zelf is in ontwikkeling)

 

Wetenschap scheiden van nepnieuws: wetenschapsgeletterdheid

(Universiteit van Alberta, NL, 4 modules, 16 uur totaal, gratis)

Vals nieuws of goede wetenschap? In een wereld waar we toegang hebben tot onbeperkte informatie, is het moeilijk om door de echokamer van meningen, gevoed door emoties en persoonlijke vooroordelen, in plaats van wetenschappelijk bewijs, te filteren. Science Literacy leert je over het proces van wetenschap, hoe je kritisch kunt denken, hoe je wetenschap van pseudowetenschap kunt onderscheiden, hoe inheemse wijsheid de wetenschap kan informeren, hoe je een wetenschappelijke studie kunt begrijpen en ontwerpen, en hoe je wetenschappelijke communicatie in de media kritisch kunt evalueren. Elke module zal je nieuwe vaardigheden opbouwen met voorbeelden uit het echte leven, en aan het einde van elke module zul je deze vaardigheden moeten toepassen op wetenschappelijke vragen, talking points en controverses in de wereld. Waarschuwing: deze cursus vereist een open geest en het vermogen tot zelfreflectie.

Link naar de cursus: https://www.coursera.org/learn/science-literacy#syllabus

Inschrijflink naar de discussiegroep van deelnemers aan de training: https://meet.cosmopoliticalcoop.site/open/channels/scienceliteracy

 

Esperanto

(Lernu.net, alle talen, cursus: 26 modules, gratis)

Een internationale communicatietaal is een voorwaarde voor een pan-Europese democratie. Het is nodig om te discussiëren, argumenten uit te wisselen en overeenstemming te bereiken. Engels heeft zich ontwikkeld tot zo'n internationale communicatietaal, en is daarmee een van de officiële talen van de CosmoPolitical Cooperative in haar pan-Europese operaties. Zoals elke natuurlijke taal is het Engels echter lang en moeilijk te leren. Een specifieke moeilijkheid van het Engels is zijn onregelmatige grammatica, zodat alleen oefening in een Engelstalig land een volledige beheersing door niet-ingezetenen mogelijk maakt. Dit is sociaal onrechtvaardig, want deze taalcursussen ter plaatse zijn notoir duur. Esperanto daarentegen heeft een uiterst regelmatige grammatica, fonemen die veel talen gemeen hebben en beperkt de geheugeninspanning op de woordenschat. Bijgevolg kan het ca. 10 keer sneller dan een natuurlijke taal.Het creëert een grotere sociale gelijkheid in discussies, debatten en besluitvorming tussen mensen met verschillende moedertalen. Esperanto is de andere de officiële taal van de CosmoPolitieke Coöperatie.

Link naar de cursus: https://lernu.net/en/kurso/nakamura

Link naar de discussiegroep van deelnemers aan de training: https://meet.cosmopoliticalcoop.site/open/channels/esperanto

 

Engelse taal

(British Council, EN, 25 uur per niveau, van A1 tot C1 niveau van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), GBP 5,99 / maand)

In de lucratieve markt van Engelstalige cursussen voor buitenlanders onderscheiden de on-line cursussen van de door de overheid gesteunde British Council zich door hun hoge kwaliteit en zeer gematigde prijs.

Link naar de cursus: https://learnenglish.britishcouncil.org/online-courses/self-access

Link naar de discussiegroep van deelnemers aan de opleiding: https://meet.cosmopoliticalcoop.site/open/channels/english

 

Onze methodologische instrumenten structureren onze reflectie en discussie

De strikte templates van onze documenten structureren onze reflectie en discussie als medewerkers. Ze helpen ons de relevante vragen op een eerlijke manier aan te pakken.

Onze documentsjablonen bestaan voor het beschrijven en bespreken van: