Onze coöperatieve acties waaruit u kunt kiezen

Als lid van de CosmoPolitieke Coöperatie kunt u, samen met andere Coöperanten:

  • uw inspanningen bundelen om een project uit te voeren dat de huidige sociale en economische orde verbetert, in de richting van de Maatschappij van Overeenstemming (bijvoorbeeld een opleiding, een theaterstuk, het leveren van goederen of diensten...). Elke medewerker - ook u! - kan een project opstarten of zich aansluiten bij een bestaand project. Dit noemen we een Coöperatorenproject. De lessen die worden getrokken uit coöperatieprojecten worden met iedereen gedeeld, in de vorm van "How to"-handleidingen onder een Creative Commons vrije licentie, zodat ze verder kunnen worden verbeterd en overgenomen;

  • Herstel de betekenis van uw werk en uw plezier daarbij, door op democratische wijze te ontwerpen en goed te keuren hoe de organisatie of de economische sector waarvoor u werkt, of waarmee u verbonden bent (bv. als leverancier of buurman), moet evolueren naar ecologische en sociale duurzaamheid. Wij noemen dit: het voorstellen van de "Duurzaamheidsacties van die organisatie of economische sector". Als de vakbonden in de organisatie of sector aanwezig zijn en bereid zijn een bijdrage te leveren, worden deze acties in nauwe samenwerking met hen gedefinieerd. Eenmaal gedefinieerd, zult u deze duurzaamheidsacties collectief verdedigen op de schaal van de Europese Unie in een "duurzaamheidsdialoog" met het management van de organisatie, als een bijdrage aan hun naleving van de vereisten van de Richtlijn inzake de verslaglegging over maatschappelijk verantwoord ondernemen aangenomen in november 2022, in aanvulling op de sociale dialoog onder leiding van vakbonden en/of in de vorm van aandeelhoudersactivisme;

  • creëer het prototype van een innovatieve, productieve, economisch zelfvoorzienende activiteit, geëxploiteerd door een dochteronderneming van de coöperatie, die de duurzame goederen en diensten levert die mainstream moeten worden in de Samenleving van Overeenkomst mainstream moeten worden, in de gevallen waarin deze goederen en diensten niet door de bestaande markt worden geleverd. Dit noemen we een Ondernemingsprototype. De Coöperatie zal de knowhow die voortkomt uit Entrepreneurial Prototypes zeer breed verspreiden onder andere economische actoren, zodat deze verbeterd en gerepliceerd kunnen worden;

  • Democratisch overheidsbeleid ontwerpen en aannemen dat de wetgeving, regelgeving of overheidsbegrotingen verandert in de richting van de Samenleving van Overeenkomst, en dit beleid uitvoeren door gekozen te worden in verantwoordelijke posities in overheidsorganen op alle schalen, van de gemeente tot de hele Europese Unie.

Daarbij stellen wij u als Samenwerker een continue reeks collectieve acties voor, van de zeer lokale, kleinschalige actie met snelle effecten tot de macroscopische actie met gevolgen op lange termijn.