Waar sta je?

Maak uw impact op klimaatverandering, met behulp van de officiële klimaatcalculator voor de EU-lidstaat waar u woont, en bereken de uitstoot van broeikasgassen (BKG) die uw verbruik genereert, in de standaardeenheid ton CO2-equivalent. De berekening moet worden uitgevoerd voor elke lidstaat, aangezien de energiemix van de elektriciteitsproductie (hernieuwbare energiebronnen, gas, kernenergie, steenkool...) van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk verschilt:

  • AT - Oostenrijk (ministerie van Klimaat en Milieu): Link

  • BE - België (Waals Agentschap voor Klimaat): Link

  • DE - Duitsland (Umweltbundesamt): Link

  • FR - Frankrijk (Ademe): Link

  • ##

 

Deze waarde moet worden vergeleken met:

  • de gemiddelde waarde per persoon in de lidstaat waar u woont (algemeen vermeld in de nationale rekenmachine);

  • de uiteindelijke doelstelling voor 2050 of eerder, namelijk de emissies die verenigbaar zijn met netto nul-emissies, d.w.z. die waarbij de resterende emissies worden gecompenseerd door natuurlijke koolstofputten (in bossen, wetlands, graslanden...). In 2020 bedroegen de koolstofputten in de EU 310 Mton CO2eq / jaar (Diepgaande analyse ter ondersteuning van de mededeling van de EU-Commissie "Een schone planeet voor iedereen", 2018), wat ruimte laat voor een jaarlijks emissiebudget voor elk van de 448 M inwoners van de EU (2020 cijfer) van 692 kg CO2eq / jaar.

Zo ziet u dat u, en de samenleving om u heen, nog een flinke weg te gaan heeft voordat de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 of eerder is bereikt. De CosmoPolitical Cooperative is er om u, en de Europese Unie als geheel, te ondersteunen om dit doel op tijd te bereiken, met ongekende niveaus van sociale rechtvaardigheid en democratie, in het nieuwe sociale contract dat wordt omschreven als de Samenleving van Overeenstemming.