Kosmopolityczna Spółdzielnia wspiera Cię

Kosmopolityczna Spółdzielnia zapewnia Tobie, jako Współpracownikowi, szereg szkoleń i narzędzi metodologicznych wspierających Twoją refleksję oraz demokratyczne i przyjazne rozważania z innymi Współpracownikami w kontekście ogólnoeuropejskim.

Nasze szkolenia wspierające ogólnoeuropejską demokratyczną deliberację

Podstawy demokracji: sfera publiczna i demokratyczne podejmowanie decyzji

(Kosmopolityczna Spółdzielnia, wszystkie języki, kurs zbiorowy w 14 modułach, bezpłatny - w trakcie opracowywania)

Celem tego szkolenia jest umożliwienie uczącym się doświadczenia demokracji w konkretny sposób, poprzez udział w grach fabularnych w grupach.

Kurs opiera się na etymologii dwóch kluczowych słów: "republika" i "demokracja":

  • Republika, czyli "rzecz publiczna", rodzi pytanie o przedmiot działań publicznych i sprawowania władzy. Dlaczego pewne działania powinny być podejmowane w imieniu kolektywu, narzucając się wszystkim, zamiast być podejmowane prywatnie, w indywidualny i nieskoordynowany sposób? Które decyzje są "publiczne"? Dlaczego tak jest?
  • Demokracja lub "władza ludu" rodzi pytanie o sposoby zaangażowania, bezpośrednio lub pośrednio, jak największej części zainteresowanych jednostek ludzkich i nie-ludzkich. Jak możemy określić ciało polityczne lub "demos" ludzi uprawnionych do uczestnictwa w tej definicji? Jakie konkretne procedury i narzędzia powinny zostać uruchomione, aby zapewnić, że głos każdego zostanie skutecznie usłyszany i wzięty pod uwagę?

Ta grupowa nauka jest niezbędna dla pedagogiki szkolenia. W istocie demokracja dotyczy decyzji podejmowanych przez kolektyw w imieniu kolektywu. Kwestie, które się z tym wiążą, mogą stać się namacalne tylko w grupie. Samodzielne podejmowanie decyzji nie stanowi szczególnej trudności.

Link do szczegółowego opisu kursu (sam kurs jest w trakcie opracowywania)

 

Oddzielanie nauki od fałszywych wiadomości: umiejętności naukowe

(University of Alberta, EN, 4 moduły, łącznie 16 godzin, bezpłatnie)

Fałszywe wiadomości czy dobra nauka? W świecie, w którym mamy nieograniczony dostęp do informacji, trudno jest przebić się przez echo opinii napędzanych emocjami i osobistymi uprzedzeniami, a nie dowodami naukowymi. Science Literacy nauczy Cię o procesie nauki, jak myśleć krytycznie, jak odróżnić naukę od pseudonauki, jak rdzenna mądrość może wpływać na naukę, jak zrozumieć i zaprojektować badanie naukowe oraz jak krytycznie oceniać komunikację naukową w mediach. Każdy moduł będzie budował nową bazę umiejętności na przykładach z życia wziętych, a pod koniec każdego modułu będziesz musiał zastosować te umiejętności do pytań naukowych, punktów dyskusji i kontrowersji na świecie. Uwaga: ten kurs wymaga otwartego umysłu i zdolności do autorefleksji.

Link do kursu: https://www.coursera.org/learn/science-literacy#syllabus

 

Esperanto

(Lernu.net, wszystkie języki, kurs: 26 modułów, bezpłatnie)

Międzynarodowy język komunikacji jest warunkiem wstępnym paneuropejskiej demokracji. Jest on niezbędny do prowadzenia dyskusji, wymiany argumentów i osiągania porozumienia. Angielski rozwinął się w taki międzynarodowy język komunikacji i dlatego jest jednym z oficjalnych języków CosmoPolitical Cooperative w jej ogólnoeuropejskich operacjach. Jednakże, jak każdy język naturalny, angielski jest długi i trudny do nauczenia. Szczególna trudność języka angielskiego polega na jego nieregularnej gramatyce, więc tylko praktyka w kraju anglojęzycznym umożliwia pełne opanowanie języka przez osoby niebędące jego mieszkańcami. Jest to społecznie niesprawiedliwe, ponieważ kursy językowe na miejscu są bardzo drogie. Esperanto z drugiej strony ma niezwykle regularną gramatykę, fonemy wspólne dla wielu języków i ogranicza wysiłek pamięciowy do słownictwa. W rezultacie można się go nauczyć ok. 10 razy szybciej niż języka naturalnego. Zapewnia większą równość społeczną w dyskusjach, debatach i podejmowaniu decyzji między ludźmi posługującymi się różnymi językami ojczystymi. Esperanto jest drugim oficjalnym językiem Kosmopolityczniej Spółdzielni.

Link do kursu: https://lernu.net/pl/kurso/nakamura

 

Język angielski

(British Council, PL, 25 godzin na poziom, od A1 do C1 poziomu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), 5,99 GBP/miesiąc)

Na lukratywnym rynku kursów języka angielskiego dla obcokrajowców, kursy online finansowane ze środków publicznych British Council wyróżniają się wysoką jakością i bardzo umiarkowaną ceną.

Link do kursu: https://learnenglish.britishcouncil.org/online-courses/self-access

 

Nasze narzędzia metodologiczne strukturyzują naszą refleksję i dyskusję

Rygorystyczne szablony naszych dokumentów strukturyzują naszą refleksję i dyskusję jako Współpracowników. Pomagają nam one odpowiedzieć na istotne pytania w uczciwy sposób.

Nasze szablony dokumentów służą do opisywania i omawiania: